Wicklow's Historic Gaol

'06 november

Wicklow's Historic Gaol - '06 november
Nagyobb kép

A vízesés után utunk a börtönbe vezetett. :D Wicklow's Historic Gaol (térkép a láblécben). Egy börtönőrnek beöltözött figura meséli el a börtön történetét röviden. Férfiakat, nőket, gyerekeket zártak közös cellába. Csak azon kevesek, akik elég gazdagok voltak ahhoz, hogy megvesztegessék a börtönőrt, jutottak elég élelemhez, lámpához és szalmához. A gazdagabb raboknak még külön cellát is biztosítottak.

Az 1978-as angolok elleni felkelést az év szeptemberében leverték, a börtönben nyomon követhetjük az akkori eseményeket. A rabok egy részét transzportállták Új Dél Walesbe, Ausztráliába, egy részüket pedig kivégezték. A kék X-es cellákban lévők kerültek deportálásra, a piros X-es cellákban lévők kivégzésre.

A börtönben ki van alakítva egy hajó fedélzete is, ami bemutatja, hogyan jutottak az elítéltek Ausztráliába.

Egy kis ír történelem, a börtön falairól:

1695 - A büntető törvények kizárják a katolikusokat és a presbiteriánusokat a politikai és üzleti életből.

1776 - Forradalom Amerikában - 1776. július 4.-én Amerika kikiáltja a függetlenséget, mely véget vet gyarmati státuszuknak. Ezzel követendő példát mutatnak az íreknek.

1778 - 1782 - Britannia fél az ír forradalomtól - London engedményeket ad a katolikusoknak és presbiteriánusoknak, hogy biztosítsák hűségüket. Látszólagos függetlenséget adnak az ír parlamentnek.

1789 - Szabadság, egyenlőség, testvériség - A francia forradalom híre végigsöpör Európán. Írországot inspirálja, a minden állampolgár egyenlőségének eszméje.

1791 - Írek egyesüljetek! - 1791. októberében, a katolikus és presbiteriánus hívek megalapítják az Egyesült Írek Közösségét.

1793 - A francia forradalom után - Az britek írekhez való hozzáállása megváltozik az új Francia Köztársasággal vívott háborúval együtt. Az otthonukhoz közelebb is forradalomtól tartanak.

1794 - Az Egyesült Írek törvényen kívül - Az 1974-es gyülekezési törvény, törvényen kívülivé teszi a nyilvános összejöveteleket. Ez érinti az Egyesült Írek Közösségét is.

1795 - A Narancs Rend - Fitzwilliam grófot, Írország egy katolikus alkirályát eltávolítják hivatalából. Megalakul a Protestáns Narancs Rend.

1796 - Nem jön segítség Franciaországból - A francia flotta, ami az írországi lázadás megsegítésére érkezne, nem tud partraszállni a viharok miatt.

1797 - Terror uralma - A Brit kormány könyörtelen megfélemlítő politikát folytat a meghiúsult franci invázió után.

1798 - Egyesült Írek letartóztatva - Az Egyesült Írek vezetőit letartóztatják.

Egy különös történet a deportáltakról:
Az elítéltek annyira elkeseredetten el akarták hagyni a szigetet (Norfolk sziget), hogy sorsot húztak, hogy kiválasszanak egy embert, akit megölnek, egyet aki a gyilkos lesz, a többiek pedig lesznek a tanúk. Azt remélték, hogy a gyilkost és a tanúkat Sydneybe küldik bíróságra, és így megmenekülnek a szigetről. Az áldozat pedig a halál által megmenekült a borzalmaktól.

Fotóalbum

'06 november