Adó

Ez a téma a legtöbb Írországban munkavállalót érinti, hiszen a megszerzett jövedelem után bizony itt is adózni kell.

Az oldal alkalmazottak adózásával foglalkozik, de ezt a linkeket követve mindenki megtalálhatja a rá vonatkozó szabályokat.

Magyar állampolgároknak - Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta (2004. 05. 01) - nincs szükségük sem munkavállalási engedélyre, sem letelepedési engedélyre ahhoz, hogy Írországban munkát vállaljanak.

A megkeresett jövedelem után tehát adót kell fizetni, melynek összegét a munkáltató vonja le a fizetésből. Ezt a rendszert hívják PAYE (Pay As You Earn: fizess, amikor kapod) rendszernek. Az adó mértéke függ a jövedelem nagyságától és az adózó személyes körülményeitől.

Négy fő érték szükséges a fizetendő adó meghatározásához, melyet az adóhatóság (itt Revenue Commissioner) állapít meg.
Ezek a következők:
- Normál adósáv felső határa (Standard Rate Cut Off Point – SRCOP)
- Adó visszatérítés mértéke (Tax Credit)
- Adókedvezmények mértéke (Tax Allowance)
- Járulékok

Ezek ismeretében az adónkat úgy tudjuk kiszámítani, hogy vesszük az éves jövedelmünknek a normál sávba eső részét, és kiszámoljuk annak 20%, majd vesszük jövedelmünk normál adósáv felső határát meghaladó részét, és kiszámoljuk annak 41%. E kettő érték összege az éves adónk, melyet csökkenteni kell az adó visszatérítés és adókedvezmények értékeivel. Így kapjuk meg a ténylegesen fizetendő adó összegét.

SRCOP meghatározása:
A normál adósáv felső határa az adózó személyes körülményeinek függvénye:

  SRCOP
Egyedülálló személy €36400
Házaspár 1 jövedelemmel €45400
Házaspár 2 jövedelemmel €72800
Gyerekét egyedül nevelő személy €40400

Adókedvezmények:
Az adókedvezmények az adózandó jövedelmet csökkentik. Mivel az adó kiszámítása előtt a bruttó jövedelemből kell levonni, értéke attól függ, hogy az adózónak melyik a legmagasabb adósávja.

Adó visszatérítés (Tax Credit) meghatározása:
Az adó-visszatérítés csökkenti a befizetendő adó mennyiségét. Mivel ezt az adó kiszámítása után kell levonni, értéke független a jövedelem nagyságától.

Kétféle tax creditre jogosult az adózó:
- PAYE: €1830
- Személyes:

Egyedülálló személy €1830
Házaspár / Gyermekét egyedül nevelő szülő €3660
Özvegy, gyermekkel €4000
Fogyatékos gyermek €3660

Jövedelem utáni járulék: 2% €75036 éves jövedelemig, 4% €99944-ig és 6% efelett.
Egészségügyi hozzájárulás: 4%

Példa 1:
Egyedülálló személy, gyermek nélkül, €25000 éves bruttó jövedelemmel:
Mivel egyedülálló, €36400 lesz az SRCOP értéke. Ezt fizetése nem éri el, így teljes jövedelme után 20% adót fizet, tehát
€25000 * 20% = €5000
Mivel egyedülálló, így €1830 személyes creditet, valamint a mindenkinek járó €1830 PAYE creditet kapja, azaz a fizetendő adó €3660-al csökken:
€5000 - €3660 = €1340
Erre jön még rá a 2% jövedelem utáni járulék, ami a brutto jövedelemből számolódik, így ez €500, valamint az egészségügyi hozzájárulás, ami 4% tehát €1000.
Tehát az éves nettó jövedelem: €25000 - €1340 - €1500 = €22160, ami havi €1847 –t jelent, melyből ne felejtsük el még levonni a PRSI értékét, melynek kiszámításában a következő oldal segít: www.welfare.ie

Példa 2:
Egyedülálló személy €40000 éves jövedelemmel:
Egyedülállóként SRCOP ugyancsak €36400, tehát emberünk €36400 után 20%, a fennmaradó €3600 után 41% adót fog fizetni.
Azaz:
€36400 * 20% = €7280
€3600 * 41% = €1476
Eves adója tehát €7280 + €1476 = €8756 lesz, melyből le kell vonnunk a személyes és a PAYE crediteket, azaz €3520 –t.
€8756 - €3660 = €5096
Ehhez hozzá kell még adni a járulékokat, azaz 7% (jövedelem és egészségügy járulék), ami €2800.
Éves nettó jövedelem tehát: €40000 - €5096 - €2800 = €32104, ami havi €2675 –öt jelent. PRSI –t itt se felejtsük el levonni még.
www.finfacts.ie